АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ – ЛАВОТ ОД МАКЕДОН

NASLOVNAfront
Духот на Александар Македонски е оживеан преку четвртото дело на авторот Ниче Димовски проблеснат во една нова литературна форма во неговиот творечки опус – стрип албум. Ова четиво  по својата содржина е повеќе наменско, затоа што извонредно насликаните ликови и настани, даваат за првпат можност за визуелизација на истите, а дијалозите на ликовите ја даваат јачината на насликаното. Оттука овој стрип-албум не познава  старосна граница и е прекрасно четиво за сите возрасти. Во него е :
– Автентично прикажана содржината на едно време за детството и животот на најголемиот духовен обединител на Древната Македонска Империја, Александар Македонски
– Сите ликови, места  (топоними, ороними, хидроними) се вистински, според постоечките записи
– Прикажани се клучните настани најсликовито во една поврзана целина
– Пренесена е пораката на нашите предци, која наѕира една нова светла иднина. Токму и целта на авторот е да се разбудиме, со што Мисијата и Визијата  на нашите предци наскоро ќе стане наша прекрасна реалност.

Leave a reply

required

required

optional