Видете ја иднината во новото видео на Ниче Димовски!

Проектот “20.000 среќни семејства во Македонија“ е роден врз база на сознанијата и информациите, кои сублимираат наука, искуства и жива идеја на авторот Ниче Димовски Македон.Проектот ќе доведе до:
– самовработување и зголемување на животниот стандард на секој граѓанин,
– економско, стратегиско и духовно зајакнување на Македонија,
– поткревање на цивилизациското и културното наследство на Македонија во светски рамки,
Ќе го вратиме враќање сјајот на старата Империја и на ќе започнеме новата ера на човештвото!

1 Comment

Leave a reply

required

required

optional