Од читателите

Натка Матиева

Ви се поклонувам со најголема почит од моето срце, што сте ја напишале, Македонската Библија – „Најголемата Вистинска Тајна на Светот“, за начинот по кој треба да го живее секој […]

Љиљана Багеска

На 19-ти Октомври 2009 година ја купив книгата „Најголемата вистинска тајна на светот“ од Ниче Димовски и си напишав посвета: „Ја подарувам оваа книга на мене, на сопругот Љупчо и […]